چرخه هشت صلاحیت جدید کوچینگ ICF

8 صلاحیت اصلی کوچینگ ICF ویرایش جدید

فدراسیونی جهانی کوچینگ ICF به منظور تائید صلاحیت های کوچ های که در این سازمان آموزش های تخصصی می بینند، در نوامبر سال 2019 ویرایشی جدید برای تائید صلاحیت این متخصصین تنظیم نمود، و در جهت تائید آن آزمون های را برگزار می نماید که به آن آزمون CKA  ( Coach Knowledge Assessment ) یا همان آزمون ارزیابی کوچ سطح دانش آنها را بررسی و طبق آن مدارک مرتبط جهت تائید آنها صادر می کند.  ICF کوچینگ را به عنوان مشارکت با مراجعین در یک فرآیند فکری و خلاقانه تعریف می‌کند که برای آنها  الهام‌ بخش بود و در جهت آن افراد با پتانسیل های خود و حرفه‌ایشان آن را به حداکثر می رسانند، لذا این صلاحیت های کوچ ها باید در قبل از ملاقات، هنگام جلسه و پس از آن تائید گردند که به شرح ذیل است :

الهه عدالت نماد اصول اخلاقی

1. رعایت اصول اخلاقی ( Demonstrates Ethical Practice )

– کوچ صداقت در تعامل با مراجعین، حامیان مالی و ذینفعان مربوطه نشان می دهد.

– ایشان نسبت به هویت، محیط، تجربیات، ارزش ها و باورهای مشتریان حساس است.

– کوچ از زبان مناسب و محترمانه برای مشتریان، حامیان مالی و ذینفعان مربوطه استفاده می کند.

– ایشان از منشور اخلاقی ICF پیروی می کند و از ارزش های اصلی حمایت می کند.

– کوچ محرمانه بودن اطلاعات مراجعین را بر اساس توافقات ذینفعان و قوانین مربوطه را حفظ می کند.

– ایشان تمایز بین مربیگری، مشاوره، روان درمانی و سایر حرفه های حمایتی را حفظ می کند.

– کوچ در صورت لزوم، مراجعین را به سایر متخصصان پشتیبانی ارجاع می دهد.

مغز انسانی که جوانه زده است

2. طرز تفکر کوچینگی ( Coaching Mindset )

– کوچ ذهنیتی باز، کنجکاوانه، منعطف و مراجع محور را ایجاد و حفظ می کند.

– ایشان تصدیق می کند که مراجعین، مسئول انتخاب های خود هستند.

– کوچ به عنوان یک کوچ درگیر یادگیری و توسعه مداوم در حین جلسه، بعد از جلسه برای خود است.

– ایشان از تمرین های مداوم  برای تقویت کوچینگ خود ایجاد می کند.

– کوچ از تأثیر بافت و فرهنگ بر خود و دیگران آگاه است و نسبت به آن رویکرد باز و بدون قضاوت دارد.

– ایشان از آگاهی و شهود خود به نفع مراجعان استفاده می کند.

– کوچ توانایی تنظیم احساسات فرد را توسعه داده و حفظ می کند.

– ایشان از نظر ذهنی و احساسی برای جلسات آماده می شود.

– کوچ در صورت لزوم از منابع خارجی کمک می گیرد.

یک قرارداد کوچینگی بین امیر مرتضایی فر و یک کوچی با دست دادن توافق گردید.

3. تنظیم و حفظ توافقنامه ( Establishes and Maintains Agreements )

– کوچ با مراجعان و ذینفعان مربوطه همراه می شود تا توافقات روشنی در مورد رابطه کوچینگ، فرآیند، برنامه ها و اهداف ایجاد شده، توافق نامه هایی را برای برگزاری جلسات کلی کوچینگی و همچنین برای هر جلسه را آماده سازی نماید.

ایشان توضیح می دهد که کوچینگ چیست  و فرآیند آن را برای مراجعان و ذینفعان مربوطه شرح می دهد.

– کوچ در مورد اینکه چه چیزی در رابطه مناسب است و چه چیزی مناسب نیست، چه چیزی ارائه می شود و چه چیزی ارائه نمی شود و مسئولیت های مراجعین و ذینفعان مربوطه به توافق می رسد.

– ایشان در مورد دستورالعمل‌ها و پارامترهای خاص رابطه کوچینگ مانند تدارکات، هزینه‌ها، زمان‌بندی، مدت زمان، خاتمه، محرمانه بودن و گنجاندن سایرین با مراجع به توافق می‌رسد.

– کوچ  با مراجعین و ذینفعان مرتبط برای ایجاد یک برنامه و اهداف کلی کوچینگ همراه می شود.

– ایشان برای تعیین سازگاری مراجع و خود با مراجع همراه می شود.

– کوچ با مراجع همراه می شود تا آنچه را که می خواهند در جلسه انجام دهند شناسایی یا مجدداً تأیید کنند.

– ایشان با مراجع همراه می شود تا مشخص کند که به چه چیزی نیاز دارد تا به آنچه می خواهد در جلسه به آن بپردازد یا حل و فصل کند.

– کوچ با مراجع شریک می شود تا معیارهای موفقیت را برای آنچه مراجع می خواهد در تعامل کوچینگی یا جلسه فردی به دست آورد تعریف یا تأیید کند.

– ایشان برای مدیریت زمان و تمرکز جلسه با مراجع شریک می شود.

– کوچ به کوچینگ در جهت نتیجه مطلوب مراجع ادامه می دهد مگر اینکه مراجع خلاف آن را نشان دهد.

– ایشان با مراجع همراه می شود تا رابطه کوچینگ را به گونه ای پایان دهد که تجربه را مهم تلقی نماید.

گیاهی که در سایه گیاه بزرگ تر رشد می کند

4. ایجاد و توسعه اعتماد و امنیت ( Cultivates Trust and Safety )

– کوچ برای ایجاد یک محیط امن و حمایتی به مراجعین امکان می دهد تا آزادانه عقاید نظرات و افکار خود را  اشتراک گذاری کنند، و در این رابطه احترام و اعتماد متقابل را حفظ می کند.

– ایشان به دنبال درک مراجع در چارچوب خود است که ممکن است شامل هویت، محیط، تجربیات، ارزش‌ها و باورهای او باشد.

– کوچ به هویت، ادراکات، سبک و زبان مراجع احترام می گذارد و کوچینگ خود را با مراجع تطبیق می دهد.

– ایشان استعدادها، بینش و کار منحصر به فرد مراجع در فرآیند کوچینگ را به رسمیت می شناسد و به آن احترام می گذارد.

– کوچ حمایت، همدلی و نگرانی را نسبت به مراجع نشان می دهد.

– ایشان بیان احساسات، ادراکات، نگرانی ها، باورها و پیشنهادات مشتری را تایید می کند و از آن حمایت می کند.

– کوچ با پرسیدن سوال شفافیت خود را به دنبال درک درست مسئله مراجع  انجام می دهد، و در این خلال اعتماد را در مراجع ایجاد می کند.

جلسه ای که دو نفر به حرف یک کوچ گوش می دهند و حضور کامل دارند

5. حضور و توجه کامل ( Maintains Presence )

– کوچ  در جلسه کوچینگ کاملاً آگاه است و در کنار مراجع حضور دارد و از سبکی باز، منعطف، مستدل و مطمئن استفاده می کند.

– ایشان متمرکز، مراقب، همدل و پاسخگو به مراجع باقی می ماند.

– کوچ در طول فرآیند کوچینگ کنجکاوی خود را به نفع بالاتر بردن کیفیت جلسه نشان می دهد.

– ایشان احساسات فرد را برای حضور در کنار مراجع مدیریت می کند.

– کوچ اعتماد به نفس خود را در کار با احساسات قوی مراجع در طول فرآیند کوچینگ نشان می دهد.

– ایشان در فضای از ندانستن کار کردن راحت است.

– کوچ با سکوت و مکث یا تامل فضای ساکت، ایجاد می کند تا مراجع به درک عمیق تری از مسئله خود برسد.

کودکی که صدای دریا را از درون صدف می شنود

6. گوش دادن فعالانه ( Listens Actively )

– کوچ با تمرکز  به گفته های مراجع در جهت درک کامل مسئله مطرح شده و حمایت از بیان مراجع به نفع آن کوشا خواهد بود.

– ایشان با گوش دادن در جهت کشف، هویت، محیط، تجربیات، ارزش ها و باورهای مراجع  تا درک آنچه را که مراجع در حال برقراری ارتباط با درون خویش است را افزایش دهد.

– کوچ از گوش دادن درست کمک می گیرد  تا در بازخورد برای حصول اطمینان از وضوح و درک، آنچه را که مراجع ابلاغ کرده است دقیق باشد.

– ایشان لغات کلیدی را در بیان مراجع با گوش دادن مشخیص یادداشت می کند و با طرح پرسش می تواند پی ببرد که در چه زمانی موضوع ارتباط بیشتری  با مراجع  دارد.

– کوچ با گوش دادن  به احساسات مراجع  مانند تغییرات انرژی، نشانه های غیرکلامی یا سایر رفتارها هوشمندانه مراجع را کاوش کرده و پس از اخذ تأیید از او در جهت آگاه سازی مراجع به او بازخورد می هد.

– ایشان شنیدن درست کلمات، لحن صدا و زبان بدن مراجع را برای تعیین معنای کامل آنچه در حال برقراری ارتباط است، ادغام می کند.

– کوچ به روند رفتارها و احساسات مشتری در طول جلسات توجه می کند تا زمینه های رفتاری و الگوها را تشخیص دهد.

مردی که یک به یک آگاهی رسیده است و یک لامپ در بالای سر او روشن شده است

7. ایجاد یا برانگیختن آگاهی ( Evokes Awareness )

– کوچ بینش و یادگیری مراجع را با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی مانند پرسش قدرتمند، سکوت، استعاره یا قیاس تسهیل می کند.

– ایشان هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه چه چیزی ممکن است مفیدتر باشد، تجربه مراجع را در نظر می گیرد.

– کوچ مراجع را به عنوان راهی برای برانگیختن آگاهی یا بینش به چالش می کشد.

– ایشان سوالاتی در مورد مراجع می پرسد، مانند طرز تفکر، ارزش ها، نیازها، خواسته ها و باورها تا آگاهی او بیشتر شود.

– کوچ سوالاتی می پرسد که به مشتری کمک می کند فراتر از تفکر فعلی خود را به کشف درون خویش کمک کند.

– ایشان از مشتری دعوت می کند تا بیشتر در مورد تجربه های خود در لحظه به صحبت کند.

– کوچ توجه می کند که چه چیزی برای افزایش پیشرفت مراجع کار می کند.

– ایشان ، کوچینگ را در پاسخ به نیازهای مشتری تنظیم می کند

– کوچ به مشتری کمک می کند تا عواملی را که بر الگوهای فعلی و آینده رفتار، تفکر یا احساسات تأثیر می گذارد، شناسایی کند.

– ایشان از مراجع دعوت می کند تا در مورد اینکه چگونه می توانند به جلو حرکت کنند و آنچه که مایل یا قادر به انجام آنها هستند ایده ایجاد کند.

– کوچ از مراجع در قالب بندی مجدد دیدگاه ها پشتیبانی می کند.

– ایشان مشاهدات، بینش ها و احساسات را بدون قضاوت به اشتراک می گذارد که پتانسیل ایجاد یادگیری جدید برای مراجع را ایجاد کند. 

آب دادن به گیاه برای رشد آن توسط دست

8. تسهیل رشد مراجع ( Facilitates Client Growth )

– کوچ با مشتری شریک می شود تا یادگیری و بینش را به عمل تبدیل کند.و این موضوع استقلال مراجع را در فرآیند کوچینگ ارتقا می دهد.

– ایشان با مشتری کار می کند تا آگاهی، بینش یا یادگیری جدید را در جهان بینی و رفتارهای او ادغام کند.

– کوچ برای طراحی اهداف، اقدامات و مسئولیت پذیری که یادگیری جدید را برای مراجع ایجاد و گسترش می دهد، با او همراهی می کند.

– ایشان استقلال مراجع را در طراحی اهداف، اقدامات و روش‌های پاسخگویی تأیید می‌کند و از آن حمایت می‌کند.

– کوچ از مراجع در شناسایی نتایج بالقوه یا یادگیری از مراحل اقدام شناسایی شده پشتیبانی می کند.

– ایشان از مراجع دعوت می کند تا چگونگی حرکت رو به جلو، از جمله منابع، پشتیبانی و موانع احتمالی را در نظر بگیرد.

– کوچ با مراجع شریک می شود تا یادگیری و بینش را در جلسات یا بین جلسات خلاصه کند.

– ایشان پیشرفت و موفقیت مشتری را جشن می گیرد.

– کوچ برای بستن جلسه با مراجع همکاری می کند.

با رعایت اصول اخلاقی، و طرز تفکر کوچینگی، پس از برقراری توافقنامه ای در مورد روابط کوچینیگ، شرایط فرآیند، برنامه ها و اهداف مورد نظر، محیطی پر از اعتماد و امنیت را با حضوری کامل و گوشی فعال برای شما ایجاد خواهیم نمود، تا بتوانید آگاهی های لازم را در خصوص توانمندی هایتان کشف نمائید و تا زمان دستیابی به آن رشدتان را تسهیل خواهیم نمود.

در خواست جلسه کوچینگ – جلسه اول رایگان
امیر مرتضایی فر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب بیشتر

عملکرد بالا با کوچینگ عملکرد و مالتیتسکینگ
کوچینگ عملکرد

کوچینگ عملکرد

کوچینگ عملکرد یا Performance Coaching یک فرآیند رسمی است که از شما را در جهت رشد، توسعه و اوج عملکردتان در حرفه خود همراهی و

Read More »
کوچینگ سازمانی در قالب کوچینگ تیمی
کوچینگ سازمانی

کوچینگ سازمانی

کوچینگ سازمانی تغییرات سیستمی را در یک شرکت هدف قرار می دهد. اغلب با مربیگری اجرایی همپوشانی دارد، جایی که تمرکز بر رشد فرد است. به طور

Read More »
علامت های سوال و پیدا شده یک ایده به صورت لامپ
کوچینگ رهبری

رهبری خوب یعنی پرسشگری

رهبران امروز باید یک مهارت نادیده گرفته شده رهبری را دوباره مرور کنند: پرسشگری. در سالی های که به عنوان یک مدیر اجرایی و مشاور بودم،

Read More »

آیا میخواهید به کسب و کار خود را بهینه کنید

با ما در ارتباط باشید

ُShaking Hand with Amir Mortezaeifar