جلد کتاب هفت عادت مردمان موثر استفان کاوی

هفت عادت مردمان موثر 

نویسنده: استفان کاوی

 

مترجم: محمدرضا آل یاسین

استفان کاوی اولین بار “هفت عادت مردمان موثر ” را در سال ۱۹۸۹ منتشر کرد. اما با گذشت بیش از ۳۰ سال از انتشار این کتاب، همچنان  یک کتاب پرفروش بین المللی و مرجع عالی برای افرادی است که به دنبال بهبود زندگی خود هستند.

اصول رفتاری توضیح داده شده در این کتاب برای کسانی که به دنبال موفقیت در خانواده‌، شغل یا سایر زمینه‌های زندگی خود هستند خارق العاده مفید است و از ارزش بالایی برخوردار است.

این کتاب با تغییر دیدگاه تان درباره نحوه کار در دنیا و آموزش هفت عادت به شما‌، اثر بخشی تان را در هم زندگی شخصی و هم حرفه ای بهتر می‌کند. اگر این عادت ها را به خوبی یادبگیرید و به کار ببندید، شما را به موفقیت‌های بی نظیری می‌رسانند. عادت های به شرح ذیل است :

1. عامل باشید

این عادت،توانایی کنترل محیط است‌، به جای اینکه محیط شما را کنترل کند‌. تعیین سرنوشت‌، انتخاب و قدرت تصمیم گیری در مورد چگونگی پاسخ به  یک محرک و شرایط را بیان می‌کند.

2. شروع از پایان در ذهن

کاوی این عادت را عادتِ رهبری شخصی می‌نامد. به این معنی که خود را به سمت آنچه اهداف تان می‌دانید هدایت کنید. با ایجاد عادت تمرکز بر فعالیت‌های مربوطه‌، بستری ایجاد می‌کنید تا از حواس پرتی پرهیز کرده و پربازده تر و موفق تر شوید.

3. نخست به اولین‌ها پرداختن

کاوی این مورد را عادت مدیریت شخصی می‌نامد. این عادت در مورد سازماندهی و اجرای فعالیت‌ها در راستای اهداف تعیین شده در عادت ۲ می‌باشد

4. برنده – برنده اندیشیدن

کاوی این را عادت رهبری بین فردی می‌داند‌، این عادت ضروری است زیرا موفقیت‌ها معمولا به تلاش‌های مشترک با دیگران بستگی دارد. او می‌گوید که عادت برد-برد بر اساس این فرضیه است که مقدار زیادی برای همه وجود دارد.

5. اول فهمیدن و سپس فهماندن

این عادت، یکی از بزرگترین قاعده‌های کلی عصر مدرن است. این عادت کاوی در برقراری ارتباط است و بسیار قدرتمند است. کاوی در قیاسی ساده مفهوم “تشخیص قبل از تجویز” را توضیح می‌دهید. این روش ساده و موثر است و برای ایجاد و حفظ روابط مثبت در تمام جنبه‌های زندگی ضروری می‌باشد.

6. هم‌افزایی یا سینرژی

کاوی این عادت را همکاری خلاقانه می‌نامد. این اصلرا بیان می‌کند که یک کل از مجموع اجزای آن بزرگتر است‌. این عادت به طور ضمنی چالشی برای دیدن خوبی‌ها و پتانسیل‌های موجود در شخص مقابل را ایجاد می‌کند.

7. ارّه تیز کردن

این عادت تجدید نفس است و سایر عادات را در بر می‌گیرد و آنها را قادر می‌سازد و تشویق می‌کند تا رشد کنند. کاوی بیان می‌کند هر فرد را می توان در چهار بخش تفسیر کرد: معنوی‌، ذهنی‌، جسمی‌و اجتماعی / عاطفی‌، که همه به تغذیه و رشد نیاز دارند.

هفت عادت موجود در این کتاب به شما کمک می‌کند تا از حالت وابستگی‌، به استقلال و در نهایت به اتکاء متقابل حرکت کنید.

 

در کسب این مهارت همراه شما هستیم.

امیر مرتضایی فر