• کوچینگ اجرایی مدیران و رهبران

  مدیران و رهبران کسب و کارها و سازمان ها

  C-Level Executive Coaching

  کوچینگ اجرایی سطح مدیران و رهبران فرآیندی است برای کمک به آنها با موفقیت بالا برای توسعه پتانسیل کامل خود به منظور بهبود عملکرد تجاری. استفاده از این سرویس کوچینگ مدیران و رهبران را قادر می سازد تا به اهداف استراتژیک خود رسیده و اقدامات خود را با ارزش های خود هماهنگ و خودآگاهی مورد نیاز برای مدیر یا رهبری مؤثر بودن را توسعه دهند.

 • بیزینس کوچینگ

  کسب و کارهای کوچک و بزرگ

  Business oaching 

  در دنیای تجارت و کسب و کار روز به روز رقابت بیشتری بین سازمان‌ها ایجاد می‌شود. در این شرایط، داشتن یک رویکرد استراتژیک و یک هدف مشخص برای توسعه و پیشرفت سازمان از اهمیت فوق‌ العاده‌ای برخوردار است. در همین راستا، خدمت بیزینس کوچینگ به عنوان یک ابزار کارآمد واژگون کننده‌ی رویه‌های سنتی، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا در مسیر رشد و توسعه بهینه حرکت کنند.

 • مهارت های کوچینگ

  مدیران و رهبران، کوچ ها و دانش پذیران کوچینگ

  Coaching Skills 

  کوچینگ مهارتی است، برای باز کردن پتانسیل های افرادی که با آن ها در تعامل هستیم، این مهارت علاوه بر کوچ ها و دانش پذیران کوچینگ می تواند به مدیران، رهبران کمک می کند تا بهتر بشنوند، و بهتر سوال بپرسند، و توانایی های پرسنل خود را ببیند و آنها را به بالاترین سطح عملکردی خود در سازمان برسانند.