کوچینگ - چشم انداز و ماموریت

چشم انداز در کوچینگ

توانمندسازی رهبران سازمانی، کارآفرینان و مدیران برای خلق ثروت پایدار و توسعه فردی از طریق بیزینس کوچینگ اجرایی مدیران عالی و آموزش های جامع، با هدف ارتقای سطح ایران، جامعه و ایجاد جهانی عادلانه‌تر و مرفه‌تر.

ماموریت در کوچینگ

ارائه خدمات کوچینگ و آموزشی تخصصی به کارآفرینان، سازمان ها، مدیران و رهبران کسب و کار برای کمک به آنها در:

ایجاد و اجرای استراتژی‌های تجاری قدرتمند

افزایش سودآوری و کارایی کسب و کار

تقویت مهارت‌های رهبری و مدیریتی

ارتقای مهارت‌های فردی و توسعه شخصی

ایجاد تعادل بین کار و زندگی

ارزش‌های بنیادی

موفقیت مراجع: با تخصص های خود متعهد به کمک به مراجعان خود برای رسیدن به اهدافشان هستیم.

رشد و توسعه: با عطش خود برای آموختن دائماً به دنبال یادگیری و ارتقای مهارت‌های خود هستیم.

نوآوری: با کنجکاوی ها خود از رویکردهای جدید و خلاقانه برای حل چالش‌های مراجعان خود استفاده می‌کنیم.

همکاری: با تعامل های موثر و پیگیری های هدفمند، مراجعان خود را برای رسیدن به بهترین نتایج ممکن همراهی می‌کنیم.

صداقت و شفافیت: با ایجاد اعتماد و توسعه مسئولیت پذیری، با مراجعان خود با صداقت و شفافیت رفتار می‌کنیم.

امروز به جامعه‌ای از رهبران، مدیران و کارآفرینان موفق ثروتمند آینده بپیوندید، برای ارتقاء سطح خود و جامعه اطرافمان و ایران